เขต
จังหวัด
ชื่อ

971

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง

 

บางน้ำผึ้ง 

พระประแดง 

สมุทรปราการ 

 

 

 

 

http://060411.hospitaltambon.com 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์. 02-182-4173 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน