เขต
จังหวัด
ชื่อ

06812

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อดำ

16 

 

ป่าก่อดำ 

แม่ลาว 

เชียงราย 

 

 

 

 

http://021657.hospitaltambon.com 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์. 02-182-4173 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน