เขต
จังหวัด
ชื่อ

08722

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน

 

บางสะพาน 

บางสะพานน้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

http://020577.hospitaltambon.com 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์. 02-182-4173 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน